GIÁO TRÌNH - Thí nghiệm điện tử công suất (Full 5 chương)


Điện tử công suất là một ngành mới của  Điện tử. Trong một thời gian dài, thuật ngữ “điện tử” được nói đến chỉ về khía cạnh điều khiển hệ thống. Lý do của vấn đề nầy là vì các đèn điện tử ban đầu giá thành thấp không có khả năng cấp đủ dòng cho tải hoạt  động. Điều nầy có nghĩa là về phương diện điều khiển hệ thống đã giảm được giá thành và tiết kiệm được khoảng không gian chiếm chỗ nhưng về phương diện dòng tải vẫn phải được thiết lập dựa trên sự”biến đổi về điện”.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: