CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 17, 2018

GIÁO TRÌNH - Thống kê bưu chính viễn thông (PGS.TS. Nguyễn Đăng Quang)


NỘI DUNG:

Chương 1. Thống kê mạng lưới bưu chính - viễn thông (BCVT)
Chương 2. Thống kê khối lượng sản phẩm BCVT
Chương 3. Thống kê chất lượng dịch vụ  BCVT
Chương 4. Thống kê tài sản cố định trong  BCVT
Chương 5. Thống kê lao động & thu nhập của người lao động
Chương 6. Thống kê doanh thu, chi phí, giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh BCVT


LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018