GIÁO TRÌNH - Thử nghiệm động cơ (Đỗ Quốc Ấm)


NỘI DUNG:

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Sơ đồ bố trí chung phòng thí nghiệm động cơ
Chương 3. Phương pháp vận hành phòng thử nghiệm
Chương 4. Đo công suất động cơ
Chương 5. Đo tiêu hao nhiên liệu
Chương 6. Đo lượng khí nạp vào động cơ
Chương 7. Đo lường chất lượng khí thải
Chương 8. Đo công suất, lượng tiêu hao nhiên liệu và chất lượng khí thải trên các thiết bị đo như LPS2000, MDO2, MGT5.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: