GIÁO TRÌNH - Tổ chức mạng viễn thông hội tụ (Nguyễn Thị Thu Hằng)


Truyền thông là việc truyền thông tin từ một điểm tới một điểm khác, gồm có truyền thông cơ học (bưu chính) và truyền thông điện (viễn thông) bởi vì nó phát triển từ dạng cơ học (máy móc) sang dạng điện/quang và ngày càng sử dụng những hệ thống điện/quang phức tạp hơn.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: