SÁCH SCAN - Công nghệ enzym (Nguyễn Đức Lượng)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Những hiểu biết cơ bản về enzym
- Chương 2: Những phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong công nghệ enzyme
- Chương 3: Enzyme cố định (enzyme không hòa ta)
- Chương 4: Thu nhận enzyme từ nguồn thực vật
- Chương 5: Thu nhận enzyme từ nguồn động vật

- Chương 6: Thu nhận enzyme từ vi sinh vật
- Chương 7: Ứng dụng enzyme
- Chương 8: Thị trường enzyme và công nghệ enzyme trong tương lai

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: