SÁCH SCAN - Công nghệ rau quả (Hà Văn Thuyết Cb)


Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả chiếm một vị trí quan trọng trong công nghiệp chế biến thực phẩm nói chung ở hầu hết các nước trên thế giới. Việt Nam là nước nông nghiệp thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên có rất nhiều lợi thế để phát triển mặt hàng rau quả đặc sản. Vì vậy, rau quả đã và đang trở thành nguồn hàng hóa nông sản dồi dào, tham gia tích cực vào thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế quốc dân.


Muốn khai thác tốt nguồn lợi rau quả, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu, bảo quản và chế biến, nhằm nâng cao chất lượng nguyên liệu cũng như sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật cho ngành bảo quản và chế biến rau quả là một trong những khâu mấu chốt quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành.
Để góp phần vào việc thực hiện tốt hơn chương trình đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật cho ngành công nghiệp thực phẩm nói chung, bảo quản và chế biến rau quả nói riêng, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình Công nghệ rau quả gồm ba phần:

Phần I. Nguyên liệu rau quả;
Phần II. Bảo quản rau quả;
Phần III. Chế biến rau quả.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: