SÁCH - Trang bị điện & điện tử máy gia công kim loại (Nguyễn Mạnh Tiến & Vũ Quang Hồi)


Sách Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Gia Công Kim Loại đề cập đến phần điện điện tử các các máy gia công kim loại và những loại máy chủ yếu và quan trọng trong công nghiệp nặng của nền kinh tế quốc dân với 2 loại máy: máy cắt kim loại và máy gia công kim loại bằng áp lực.


Sách được chia làm 2 phần:

Phần I: Trang bị điện – điện tử máy cắt kim loại
Phần II: Trang bị điện – điện tử các máy gia công áp lực

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: