SLIDE BÀI GIẢNG - Kỹ thuật siêu cao tần (Trường ĐHCN TPHCM)


Môn học kỹ thuật siêu cao tần liên quan đến các mạch điện hoặc các phần tử điện hoạt động với các tín hiệu điện từ ở vùng tần số siêu cao (thường nằm trong phạm vi 1 Ghz đến 300 Ghz, tương ứng với bước sóng từ 30 cm đến 1 mm)


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: