SLIDE BÀI GIẢNG - Tổng quan về ứng dụng tuyến tính (Nguyễn Thị Hồng Hà)


Có nhiều op-amp cụ thể khác nhau, với từng ứng dụng cụ thể op-amp được thiết kế để tối ưu hóa 1 tham số như tốc độ quét, độ rộng băng thông, độ lợi cao hay công suất tiêu thụ thấp.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: