Giải pháp chống tấn công giao thức định tuyến AODV trong mạng MANET


Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động cá nhân như: điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng,… thì nhu cầu kết nối giữa các thiết bị này ngày càng đòi hỏi cao hơn trong tốc độ, khả năng di chuyển trong kết nối. Mạng MANET (Mobile Ad-hoc Network) là một công nghệ vượt trội đáp ứng nhu cầu kết nối nhờ khả năng hoạt động không phụ thuộc cơ sở hạ tầng, triển khai nhanh, linh hoạt ở nhiều địa hình khác nhau. 


Bố cục của luận văn chia làm ba phần:

Chương 1: Tổng Quan
Giới thiệu mạng MANET, các thách thức an ninh, các mối đe dọa an ninh và một số giải pháp an ninh đã được nghiên cứu.
Chương 2:  Giải pháp chống tấn công giao thức định tuyến AODV trong mạng MANET
Chương 3: Cài đặt mô phỏng, đánh giá hiệu suất của giao thức AODVLV.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: