GIÁO TRÌNH - Lý thuyết ô tô (Trường CĐCN Đà Nẵng)


NỘI DUNG:

Chương I. Lực và mô-men tác dụng lên ô tô
Chương II. Tính toán sức kéo cho ôtô
Chương III. Lý thuyết phanh ôtô
Chương IV. Lý thuyết quay vòng và ổn định chuyển động ôtô
Chương V. Độ êm dịu chuyển động ôtô
Chương VI. Tính năng thông qua của ôtô
Chương VII. Tính kinh tế nhiên liệu của ôtô


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: