Phần mềm quản lý vé tàu cho Ga Đà Nẵng


Trong những năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều phát triển theo, nhờ đó mà đã giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn do cung cách quản lý thủ công mang lại. Việc kinh doanh cũng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Với lịch sử hoạt động và phát triển lâu đời của một ngành dịch vụ vận tải như Đường Sắt hiện nay, thì việc áp dụng công nghệ thông tin cũng sẽ giúp ích rất nhiều, giải quyết mọi vấn đề khó khăn phát sinh trong việc quản lý bán vé tàu. Đặc biệt, Phân tích & thiết kế Hệ thống Thông tin là một phần quan trọng của ngành Công nghệ Thông tin. Nhờ vậy mà mọi vấn đề liên quan đến Hệ thống Thông tin được quản lý đơn giản và nhanh chóng hơn.
Từ nhu cầu thực tế cần có hệ thống quản lý bán vé để cung cấp cho các Nhà ga trực thuộc hệ thống của ngành Đường Sắt. Cùng với nhu cầu muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về lĩnh vực Phân tích & thiết kế Hệ thống Thông tin, chúng em đã thực hiện Đồ án “Phần mềm Quản Lý vé tàu cho Ga Đà Nẵng”.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC HÌNH ẢNH 4
CHƯƠNG I MÔ TẢ BÀI TOÁN 5
1.1. Khảo sát và đánh giá hiện trạng 5
1.1.1. Mục tiêu 5
1.1.2. Giới thiệu sơ lược về Ga Đà Nẵng 6
1.1.3. Quy trình nghiệp vụ 10
1.2. Xác định các yêu cầu 11
1.2.1. Yêu cầu hệ thống 11
1.2.2. Yêu cầu chức năng 11
1.2.3. Phi chức năng 12
CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 13
2.1. Phân tích hệ thống về xử lý 13
2.1.1.  Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD) 13
2.1.2.  Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) 13
2.2.  Phân tích hệ thống về dữ liệu 19
2.2.1.  Xác định thực thể 19
2.2.2.  Mô hình thực thể quan hệ(ERD) 20
2.2.3.  Mô hình chuẩn hoá dữ liệu quan hệ (RDM) 21
2.2.4.  Ma trận thực thể 21
2.2.5.  Xây dựng RDM 22
2.2.6.  Từ điển dữ liệu 23
CHƯƠNG III THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 25
3.1. Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu 25
3.2. Thiết Kế Giao Diện 25
3.2.1. Giao diện chính 25
3.2.2. Thông tin Quyền 26
3.2.3. Thông tin Người dùng 27
3.2.4. Thông tin Tàu 27
3.2.5. Thông tin Toa 28
3.2.6. Thông tin Ghế 28
3.2.7. Thông tin lịch trình 29
3.2.8. Thông tin vé tàu 29
3.2.9.  In vé bán 30
3.2.10. Thống kê vé bán: 30
3.2.11. Tìm kiếm vé theo tàu 31
3.2.12. Tìm kiếm vé theo lịch trình 31
3.2.13. Báo cáo thống kê thông tin vé tàu 32
CHƯƠNG IV ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÉ TÀU CHO GA ĐÀ NẴNG
4.1. Đánh giá hệ thống 33
4.1.1. Ưu điểm: 33
4.1.2. Nhược điểm: 33
4.2. Kết luận 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO 34
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 35

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: