SÁCH SCAN - Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trần Hạnh Nhi)


Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Sách do các tác giả Trường đại học công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP. HCM biên soạn.

NỘI DUNG:


- Chương 1: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu
- Chương 2: Tìm kiến và sắp xếp
- Chương 3: Cấu trúc dữ liệu động
- Chương 4: Cấu trúc cây

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: