SÁCH SCAN - Kết cấu màng mỏng (KS. Trần Tuấn Sơn)


Trong cuốn sách này giới thiệu với bạn đọc một loại kết cấu còn khá mới mẻ là Kết cấu màng mỏng có thể thoả mãn được phần lớn các yêu cầu nói trên và đã được xây dựng phổ biến trên thế giới. Vì là kết cấu mới nên những vấn đề về kết cấu công trình vẫn chưa được nghiên cứu, tổng kết thật đầy đủ. Tuy vậy, chúng tôi cũng mạnh dạn biên soạn tài liệu này với mong muốn là bước đầu góp một phần nhỏ bé để phổ biến và phát triển loại kết cấu này.


NỘI DUNG:

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Cấu tạo và tính năng của vật liệu màng mỏng
Chương 3. Lý thuyết tính toán kết cấu màng mỏng
Chương 4. Một số chú ý trong thiết kế màng mỏng
Chương 5. Các kết cấu khác trong công trình mái màng - thi công và bảo dưỡng mái màng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: