TÀI LIỆU ĐÀO TẠO - Máy nghiền liệu Raw Mill (Nguyen Huu Thuan)


NỘI DUNG:

- Mục tiêu trong thời gian tìm hiểu
- Dây chuyền sản xuất của raw mill
- Cấu tạo cơ bản roller mill
- Các thông số kỹ thuật
- Vận hành máy nghiền raw mill
- Sự cố khi vận hành máy nghiền


LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: