TÀI LIỆU - Kiểm tra ổn định tổng thể công trình


Kiểm tra ổn định tổng thể của công trình dưới tác động của tải trọng ngang. Tải trọng động đất có giá trị lớn hơn nhiều so với tải trọng gió nên chỉ cần kiểm tra ổn định tổng thể công trình dưới tác động của tải trọng động đất.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: