CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 12, 2018

TÀI LIỆU - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation (Bộ TNMT)


NỘI DUNG:

Chương 1: Căn bản về phần mềm MicroStation
Chương 2: Thiết kế các dạng ký hiệu trong MicroStation
Chương 3: Sử dụng các công cụ trong MicroStation
Chương 4: Biên tập và trình bày bản đồ


LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018