Tìm hiểu về các ứng dụng của load cell


Load cell là thiết bị cảm biến dùng để chuyển đổi lực hoăc trọng lượng thành tín hiệu điện. Khái niệm “strain gage”: cấu trúc có thể biến dạng đàn hồi khi chịu tác động của lực tạo ra một tín hiệu điện tỷ lệ với sự biến dạng này. Load cell thường được sử dụng để cảm ứng các lực lớn, tĩnh hay các lực biến thiên chậm. Một số trường hợp load cell được thiết kế để đo lực tác động mạnh phụ thuộc vào thiết kế của load cell.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: