Ứng dụng cảm biến Loadcell


Hiện nay cảm biến load cell dang được ứng dụng ngày càng rộng rãi vào trong các thiết bị điện tử dùng để xác định lực, trọng lực, khối lượng như cân điện tử đồi hỏi độ chính xác cao đến những chiếc cân có trọng tải lớn trong công nghiệp như cân xe tải....


NỘI DUNG:

I. Tóm tắt lý thuyết 3
1.1 Giơi thiệu 3
1.2 Mục tiêu môn học 3
1.3 Các linh kiện sử dụng 4
1.3.1 Cảm biến lực load cell 4
1.3.2 Module HX711 6
1.2.3 Arduino Uno R3 7
1.4 Nguyên lý làm việc 8
II Thực hành 8
2.1 Thí nghiệm 1: Mô tả sơ đồ thực nghiệm 9
2.2. Thí nghiệm 2: Ứng dụng thực tế Loadcell trên cân điện tử 10

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: