SÁCH SCAN - Giáo trình Tổng hợp hệ điện cơ (TS. Trần Xuân Minh Cb)


Tổng hợp hệ điện cơ là môn học chuyên ngành của ngành Tự động hóa, đây có thể xem là kiến thức tổng hợp của nhiều học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong nhiều năm qua, đã có khá nhiều tài liệu trong và ngoài nước đề cập đến các kiến thức thuộc lĩnh vực này, tuy nhiên một giáo trình chuẩn và đầy đủ phù hợp với chương trình đào tạo kỹ sư điện chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp còn thiếu. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo theo hệ thống tín chỉ, một số cán bộ của bộ môn Tự động hóa - khoa Điện - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tiến hành biên soạn giáo trình môn học Tổng hợp điện cơ.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: