SLIDE THUYẾT TRÌNH - Tìm hiểu về Encoder và Resolver


Encoder còn gọi là thiết bị mã hóa vòng - xung, hay là thiết bị chuyển đổi vòng – xung. Là thiết bị dùng để chuyển đổi từ số vòng quay thành tín hiệu điện. Encoder còn là một cảm biến vị trí, đưa ra thông tin về góc quay dưới dạng số mà không cần bộ ADC.

M_tả

No comments: