Cảm nghĩ sau khi đi tham quan bảo tàng chiến tích chiến tranh


Bảo tang chiến tích chiến tranh - một nơi mà tôi biết đã lâu nhưng chỉ mới có dịp đi gần đây. Tôi đã từng đi rất nhiều bảo tang tái hiện lại những hình ảnh lịch sử,  nhưng lần đầu vào thăm bảo tàng, nhìn những hình ảnh và hiện vật tái hiện lại lịch sử, những câu chuyện rất đỗi đau long của ông cha ta, những chiến sĩ, những người dân đã chiến đấu và hy sinh để dành độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam ngày nay ấm no hạnh phúc.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: