Một số đặc tính sinh lý của tế bào thực vật


+  Chuyển động chủ động: đó là quá trình biến đổi hóa năng thành cơ năng dưới tác dụng của ánh sáng nhiệt độ.

+  Chuyển động thụ động: Do nguyên sinh chất của tế bào là 1 hệ keo phức tạp (có 2 trạng thái gel (đặc) và sol (lỏng)). Hạt keo nhỏ không bị ảnh hưởng của trọng lực nên không bị lắng tụ, xung quanh hạt keo được bao bọc bởi những phân tử nước nhỏ hơn và chuyển động theo dòng.

Lục lạp là bào quan nằm trong tế bào chất nên cũng bị cuốn theo sự chuyển động này. Mặt khác, chất nguyên sinh có tính nhớt, khi chiếu sang, tăng nhiệt độ làm cho độ nhớt giảm dẫn đến tăng sự chuyển động của các tiêu thể phân tán trong môi trường lỏng. Vì vậy, ta thấy sự chuyển động dòng của lục lạp. Mặt khác, cây thủy thảo là cây C3 sự chuyển động của dòng tế bào chất tuân theo sự chuyển động của ánh sáng mặt trời, do đó ở cùng 1 lục lạp nhưng thời điểm chiếu sáng khác nhau (sáng hay chiều) thì sự chuyển động cũng diễn ra theo chiều ngược nhau. Mặt khác, ở 2 tế bào nằm cạnh nhau thì sự sắp xếp của tế bào chất cũng thường ngược nhau, do đó ta thấy 2 tế bào cạnh nhau thường chuyển động theo 2 chiều trái ngược nhau.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: