SÁCH SCAN - Kỹ thuật chiếu sáng (Lê Văn Doanh)


Theo đà phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, các đô thị, khu nông nghiệp, xa lộ, công trình văn hóa, thể thao đang và sẽ phát triển nhanh chóng. Việc chiếu sáng các công trình này trở nên mối quan tâm hàng đầu của các nhà kỹ thuật và giới mỹ thuật. Trong lĩnh vực Kỹ thuật chiếu sáng ở Việt Nam, cho đến nay chưa có tài liệu tiếng Việt hoàn chỉnh.

Nhằm khắc phục chỗ trống này chúng tôi giới thiệu cuốn sách kỹ thuật chiếu sáng, những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng của tác giả người Pháp Patrick Vandeplanque. Cuốn sách này có thể coi là tài liệu hoàn chỉnh nhất về kỹ thuật chiếu sáng. Bản dịch này dựa trên sách được tái bản lần thứ tư, có bổ sung thêm những tư liệu mới. Cuốn sách thể hiện những thành tựu của lĩnh vực kỹ thuật chiếu sáng của nước Pháp, một nước có truyền thống về những công trình xây dựng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: