SÁCH SCAN - Kỹ thuật thi công dưới nước (Phạm Huy Chính)


NỘI DUNG:

Chương I. Công tác lặn                                                                                 

1.1. Khái niệm chung
1.2. Trang thiết bị lặn
1.3. Cơ sở vật lý của việc đưa thợ lặn xuống nước
1.4. Sơ đồ vận hành thiết bị phục vụ công tác lặn
1.5. Tổ chức công tác lặn
1.6. Chuẩn bị cho thợ lặn xuống nước
1.7. Một số tai biến thường gặp của thợ lặn và cách  xử lý


Chương II. Hàn và cắt kim loại dưới nước                                                   

2.1. Khái niệm chung
2.2. Cắt bằng ôxy
2.3. Cắt bằng hồ quang điện
2.4. Cắt bằng điện - ôxy
2.5. Hàn

Chương III. Nổ mìn dưới nước                                                                     

3.1. Các loại thuốc nổ
3.2. Các phụ kiện nổ mìn và phương pháp gây nổ
3.3. Nổ mìn dưới nước

Chương IV. Thi công lớp đệm bằng đá ở dưới nước                                   

4.1. Những yêu cầu đối với lớp đệm khi thi công dưới nước
4.2. Phương pháp vận chuyển và rải đá
4.3. San bằng tầng đệm
4.4. Làm chặt tầng đệm
4.5. Công tác gia cố

Chương V. Công tác đất dưới nước                                                             

5.1. Thiết bị thi công
5.2. Biện pháp thi công và tổ chức thi công công tác đất ở dưới nước
5.3. Đào đường hào và hố móng dưới nước

Chương VI. Đặt đường ống dưới nước                                                         

6.1. Khái niệm chung về đường ống dưới nước
6.2. Đặt ống dẫn trong đường hào
6.3. Khắc phục những hư hỏng trong đường ống
6.4. Những đặc trưng của việc đặt đường ống ở biển

Chương VII. Đặt đường cáp dưới nước                                                       

7.1. Những yêu cầu đối với việc đặt cáp dưới nước
7.2. Phương pháp đặt cáp                                                                       

Chương VIII. Phương pháp thực hiện một số dạng công tác kỹ thuật ở dưới nước

8.1. Thi công vòng vây và tường cọc ván
8.2. Thi công kết cấu lồng cũi
8.3. Thi công móng cọc dưới nước
8.4. Đổ bê tông dưới nước
8.5. Phun vữa xi măng
8.6. Làm sạch và sơn dưới nước
8.7. Thu dọn lòng sông

Chương IX. Những công việc dưới nước khi xây dựng  và khai thác các công trình thuỷ lợi                                                               

9.1. Lắp đặt các khối xây
9.2. Lắp đặt các khối lớn
9.3. Xây dựng kè dạng góc
9.4. Xây dựng công trình trên cọc - cọc ống
9.5. Xây dựng đà trượt và ụ tàu có mái che
9.6. Xây dựng những dạng công trình khác
9.7. Công việc sửa chữa, khôi phục và khai thác công trình

Chương X. Những công việc dưới nước khi khôi phục và xây dựng trụ cầu                     

10.1. Khôi phục trụ cầu
10.2. Xây dựng trụ cầu

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: