SÁCH SCAN - Ôn tập và hệ thống hóa nhanh giáo khoa Hóa hữu cơ - Sơ đồ phản ứng hóa học (Quan Hán Thành)


Cuốn sách nhằm bồi dưỡng học sinh lớp 9, 10, 11, 12 và luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học, sẽ giúp các em học sinh biết cách hệ thống hóa một cách nhanh chóng các sơ đồ phản ứng hóa học.

NỘI DUNG:


Phần 1: Một số vấn đề cơ bản trong hóa hữu cơ
Phần 2: Hidrocacbon
Phần 3: Hợp chất dẫn xuất của Hidrocacbon

Phục lục 1: Nhận biết - Tách - Tinh chế các chất hữu cơ
Phụ lục 2: Giúp trí nhớ hóa học hữu cơ

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: