SÁCH SCAN - Tính kết cấu theo phương pháp động lực học (GS.TSKH. Võ Như Cầu)


Cuốn sách "Tính Kết Cấu Theo phương Pháp Động Lực Học" giới thiệu một số khái niệm cơ bản về phương pháp động lực học, áp dụng cho các kết cấu, từ loại đơn giản nhất một bậc tự do đến loại phức tạp nhiều bậc tự do như nhà nhiều tầng, dầm, giàn,khung. Nội dung trình bày dưới dạng ma trận để được ngắn gọn và tiện cho việc lập trình.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: