ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - Cơ sở thiết kế máy


Câu 1: Các phương pháp hạn chế ăn mòn quan trọng trong thiết kế, chế tạo thiết bị hoá chất.

a.  Lựa chọn vật liệu phù hợp
b.  lựa chọn phương pháp gia công thiết bị
c.  thay đổi môi trường làm việc của thiết bị
d.  Sử dụng các phương án chống ăn mòn hợp ly
e.  a & d đều đúng
Một thiết bị phản ứng truyền nhiệt dạng vỏ áo với phân bố áp suất p1 > p2 > pa, (bỏ qua áp suất thuỷ
tĩnh, p1, p2, pa là áp suất tuyệt đối ) (sử dụng cho các câu 02-03)


Câu 02: Khi tính bề dày của thân thiết bị chúng ta tính toán với:

a.  Thân chịu áp suất trong p1 – p2
b.  Thân chịu áp suất trong p1 – pa
c.  Thân vừa chịu áp suất trong p1 – pa, vừa chịu áp suất ngoài p2 - pa
d.  Thân chịu áp suất ngoài p2 - pa

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: