ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LOGIC - Điều khiển công nghệ khoan


Ngày nay tự động hoá điều khiển các quá trình sản xuất đã đi sâu vào từng ngõ nghách, vào trong tất cảcác khâu của quá trình tạo ra sản phẩm. Một trong những ứng dụng đó mà đồ án này thiết kếlà điều khiển công nghệ khoan. Tự động hoá điều khiển công nghệ khoan là quá trình tạo ra một lỗ thủng trên bề mặt vật thể có kích thước chiều sâu định trước. Trong công việc thiết kế, tự động hoá điều khiển được thể hiện qua hai quá trình sau:


- Tự động hoá điều khiển công việc đưa vật thểvào vịtrí định trước (xác định vị trí lỗ khoan).
- Tự động hoá đưa mũi khoan vào khoan vật thể sau đó quay về vị trí cũ đễ đảm bảo cho quy trình tiếp theo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: