TIỂU LUẬN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM - SO SÁNH HAI GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH


Ngày nay các hoạt động trong tất cả các lĩnh vực bao gồm: kinh tế, công nghiệp, xã hội,… luôn cần có sự đáp ứng nhanh nhạy,độ tin cậy cao, tiết kiệm thời gian và chi phí trong thiết kế nhằm nâng cao quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, cách tính toán theo các mô hình giải tích thông thường khá phức tạp và tốn nhiều thời gian, thậm chí không đảm bảo độ chính xác. Đây là lí do Quy hoạch thực nghiệm được ứng dụng rộng rãi để thay thế các mô hình toán, là công cụ rất hữu ích trong việc giải quyết vấn đề kỹ thuật, tối ưu hóa sản phẩm, quá trình và hệ thống.

Trong thiết kế kỹ thuật, quy hoạch thực nghiệm được ứng dụng để đánh giá và so sánh các chỉ tiêu thiết kế. Đây là bước quan trọng không thể thiếu và là bước đầu tiên để từ đó lựa chọn và ước lượng thành phần , chọn các thông số vật liệu, xác định yếu tố ảnh hưởng và cuối cùng là tạo sản phẩm mới. Trong đó phương thức so sánh được đánh giá có tính tổng quát,khách quan và đơn giản nhất là so sánh giá trị trung bình

NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................... 1
I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG………………………………......... 1
II- CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC TÍNH………………......... 1
1. Tổng quát………………………………………………………...... 1
2. Trường hợp cụ thể……………………………………………........ 2
2.1. So sánh giá trị trung bình của 2 mẫu độc lập……………......... 2
      2.2. So sánh 1 mẫu (giá trị TB mẫu quan sát so với giá trị TB lý thuyết)
      2.3. So sánh giá trị TB của 2 mẫu liên quan…………………........... 2
III- BÀI TẬP ÁP DỤNG………………………………............................ 3
1. Ví dụ 1………………………………………………………........ 3
2. Ví dụ 2 ………………………………………………………........ 4
3. Ví dụ 3..………………………………………………………....... 5
4. Ví dụ 4 ............................................................................................ 5
5. Ví dụ 5............................................................................................. 7
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Thanh Tài) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: