Tìm hiểu Thiết bị viba số RMD-904


Thiết bị AWA  là thiết  bị truyền dẫn Vi Ba số băng hẹp dạng cận đồng bộ do AUSTRALIA sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng SKD hoặc CKD.Thiết bị AWA hiện nay có một số loại như :

  RMD 904 : 820 MHz-960 MHz
  RMD 1502 : Truyền dẫn 1 luồng số 2,048 Mbit/s
  RMD 1504 : Truyền dẫn 2 luồng số 2,048 Mbit/s
  RMD 1808 : Truyền dẫn 4 luồng số 2,048 Mbit/s
Các thiết bị vi ba số này có thể được sử dụng để tổ chức các tuyến đơn hay nhiều trạm cho thông tin đường trục hoặc đường nhánh. Có thể tổ chức chúng theo cấu hình truyền dẫn không dự phòng với một máy phát và máy thu ở từng phía. Cũng có thể tổ chức chúng ở dạng truyền dẫn có dự phòng để đạt được độ tin cậy cao hơn. Tồn tại các phương thức dự phòng sau đây thiết bị:Dự phòng ấm, dự phòng nóng, phân tập tần số, phân tập không gian.Ở trạm có dự phòng khi xẩy ra sự cố thì máy thu và máy phát dự phòng được chuyển mạch bảo vệ (Protecttion Switch) chuyển vào chế độ công tác.
Thiết bị RMD 904 là thiết bị đầu tiên được đưa vào lắp đặt,khai thác trên mạng truyền dẫn vi ba số Việt Nam.Đây là thiết bị vi ba số băng thông hẹp.Hiện nay, hầu hết các tỉnh huyện đang khai thác và sữ dụng thiết bị này.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: