TÌM KIẾM ẢNH THEO NỘI DUNG DỰA TRÊN PHÂN PHỐI DIRICHLET TIỀM ẨN


Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ ảnh số làm lượng ảnh lưu trữ trên web tăng lên một cách nhanh chóng. Việc này gây ra nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một bức ảnh giống với ảnh truy vấn.

Mặc dù các công cụ tìm kiếm ảnh theo văn bản đi kèm  ảnh ra đời cho phép người dùng tìm kiếm ảnh với thời gian đáp ứng khá nhanh, tuy nhiên, các công cụ này vẫn còn hạn chế trong việc giải quyết nhập nhằng giữa nội dung câu truy vấn và nội dung hiển thị của ảnh trả về. Sự ra đời của các công cụ tìm kiếm ảnh theo nội dung ảnh đã giải quyết được những nhập nhằng trên.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: