Kiến trúc cơ bản của STM32_ARM Cortex M3 (ARM Việt Nam)


Dòng ARM Cortex là một bộ xử lí thế hệ mới đưa ra một kiến trúc chuẩn cho nhu cầu  đa dạng về công nghệ. Không giống như các chip ARM khác, dòng Cortexk là một lõi  xử lí hoàn thiện, đưa ra một chuẩn CPU và kiến trúc hệ thống chung. Dòng Cortex gồm có 3 phân nhánh chính: dòng A dành cho các ứng dụng cao cấp, dòng R dành cho các ứng dụng thời gian thực như các đầu đọc và dòng M dành cho các ứng dụng vi điều khiển và chi phí thấp.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: