SÁCH SCAN - GIẢI TOÁN VẬT LÍ THPT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP (LÊ NGUYÊN LONG CB)


NỘI DUNG:

Chương 1: Học giải toán vật lí theo phong cách của các nhà khoa học vật lí
Chương 2: Một số bài toán định lượng về cơ học
Chương 3: Một số bài toán định lượng về nhiệt động lực học
Chương 4: Một số bài toán định lượng về lượng và từ
Chương 5: Một số bài toán định lượng về dao động và sóng
Chương 6: Một số bài toán định lượng về quang học
Hướng dẫn gợi ý hoặc lời giải của các bài tập.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: