BÀI GIẢNG - Tự động hóa quá trình sản xuất (Đại học CN TP.HCM)


     Năm 1712, ông Nartop, thợ cơ khí người Nga đã chế tạo ra máy tiện chép hình để tiện các chi tiết định hình, việc chép hình theo mẫu được thực hiện tự động.

     Năm 1873 Spender đã chế tạo được máy tiện tự động có ổ cấp phôi, trục phân phối mang cam đĩa, cam thùng.
   
     Năm 1887 Xtoleoôp đã chế tạo ra phần tử cảm quang đầu  tiên.

     Ðầu thế kỷ 20 các thành tựu đạt được trong TÐH đã cho phép chế tạo nhiều máy tự động nhiều trục chính, máy tổ hợp, dây truyền tự động...

     Nhờ các thành tựu từ CNTT và các ngành khác mà ngành TÐHQTSX đang có những bước phát triển nhanh chóng.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Chương 1 :Khái quát hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.
Chương 2 : Các thiết bị cơ bản của hệ thống tự động
Chương 3 : Ðiều khiển tự động
Chương 4 : Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS).
Chương 5 : Hệ thống sản xuất tích hợp CIM.
Chương 6 : Cấp phôi – cấp liệu tự động .
Chương 7 : Tự động hóa các quá trình công nghệ .

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: