BÁO CÁO - Kỹ thuật điều chế độ rộng xung PWM (Pulse Width Modulation) cho bộ biến tần


Kỹ thuật PWM (Pulse Width Modulation).

Kỹ thuật điều chế độ rộng xung.

Các bộ nghịch lưu áp thường điều khiển dựa theo kỹ thuật điều chế độ rộng xung PWM và qui tắc kích đóng  đối  nghịch. Qui tắc kích đóng đối nghịch đảm bảo dạng áp tải được điều khiển tuân theo giản đồ kích đóng công tắc và kỹ thuật điều chế độ rộng xung có tác dụng hạn chế tối đa các ảnh hưởng bất lợi của sóng hài bậc cao xuất hiện ở phía tải.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: