Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật của VPTOUR trên thị trường Hà Nội


Thị trường du lịch Việt Nam đang cất cánh trong những năm gần đây, lượng du khách tới Việt Nam cũng ngày càng nhiều. Trong khi đó, ở thị trường du lịch trong nước, sự tăng trưởng về kinh tế mạnh mẽ đã tạo ra một bộ phận dân cư có thu nhập cao. Khi điều kiện vật chất đã được đảm bảo thì người ta bắt đầu hướng tới việc thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần. Vì vậy mà các tour du lịch ngày càng phát triển và được mở rộng ra nhiều địa điểm với nhiều hình thức khác nhau nhằm đáp ứng được mong muốn của nhiều đối tượng khách hàng.

Bản chiến lược bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Phần phân tích kết quả kinh doanh tour du lịch trăng mật của VPTOUR (phần 3): Đánh giá tình hình kinh doanh tour du lịch trăng mật của công ty từ khi đưa tour vào kinh doanh, kết quả kinh doanh nói chung từ đó thấy được những việc VPTOUR đã và chưa làm được

- Phần phân tích môi trường kinh doanh (Phần 4): Phần này gồm 3 nội dung chính: Phân tích môi trường vĩ mô, môi trường ngành và phân tích nội bộ doanh nghiệp. Mục tiêu của phần này là tìm ra cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu và thiết lập ma trận SWOT

- Phần phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu (phần 5): Nhằm chia thị trường theo các nhóm có nhu cầu, mong muốn giống nhau và lựa chọn đoạn thị trường thích hợp nhất với công ty

- Phần chiến lược Marketing cho tour trăng mật (phần 6): Đưa ra một số chiến lược cơ bản định hướng cho sự phát triển của VPTOUR đối với sản phẩm tour du lịch

- Phần các chiến lược Marketing hỗn hợp (phần 7): Nêu các chiến lược cụ thể đối với tour du lịch trăng mật trong năm 2011

- Phần kế hoạch tổ chức và thực hiện (phần 8): Là phần đưa ra kế hoạch hoạt động cụ thể trong thời gian cụ thể và bộ phận sẽ chịu trách nhiệm thực hiện

- Phần phân tích tài chính (phần 9): Dự kiến ngân sách, đánh giá hiệu quả dự kiến, phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận có thể có

- Phần cơ chế kiểm tra (phần 10): Đưa ra cơ chế kiểm tra, điều chỉnh và kế hoạch dự phòng

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: