ĐỒ ÁN - Thiết kế máy xúc lật loại nhỏ


“Tính toán, thiết kế máy xúc lật cỡ nhỏ”. Đây có thể nói là đề tài không mới nhưng nó có ý nghĩa thực tiễn đối với bản thân em khi ra làm việc,khi mà Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đang chuyển mình phấn đấu từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Và hiện nay đất nước ta đang cố gắng tự nghiên cứu sản xuất các thiết bị máy móc trong nước thay thế hàng nhập khẩu nhằm giảm chi phí đầu tư .

NỘI DUNG

Chương I: Tổng  quan  về  máy  xúc  lật 5
I.1:Tổng quan về máy xúc lật: 5
I.1.1:Công dụng và phạm vi sử dụng máy xúc lật. 6
I.1.2:Phân loại máy xúc: 8
I.1.3:Cấu tạo chung và nguyên lý làm việc. 11
I.2:Một số vấn đề chung trong sử dụng và thi công máy xúc lật 13
I.2.1:Các mức đánh giá về gầu xúc đối với các máy xúc lật. 13
I.2.2:Các chỉ tiêu kỹ thuật về hoạt động. 13
I.3:Tình hình máy xúc lật ở Việt Nam. 17
I.4:Truyền động thuỷ lực tại nước ta hiện nay. 17

Chương II: Tính toán thiết kế tổng thể máy bốc xúc 20
II.1:Xe cơ sở và phương án thiết kế. 20
II.1.1:Xe cơ sở. 20
II.1.2:Lựa chọn phương án thiết kế. 23
II.2:Tính toán các thông số kỹ thuật của máy bốc xúc di chuyển bằng bánh lốp
II.2.1:Năng suất của máy 24
II.2.2:Tính khối lượng máy. 26
II.2.3: Lực kéo lớn nhất. 26

Chương III: Tính toán thiết kế một số cụm chi tiết chủ yếu của máy xúc lật
III.1:Tính toán thiết kế bộ công tác 28
III.1.1:Tính toán thiết kế gầu xúc 28
III.1.2:Tính toán thiết kế cần xúc. 34
III.1.3:Tính toán hệ thống lực tác dụng lên bộ công tác 48
III.1.4:Tính bền cho các chi tiết, cụm chi tiết thuộc bộ phận công tác. 53
III.2:Tính ổn định cho máy bốc xúc. 63
III.2.1:Trường hợp máy bốc xúc gặp phải vật cản cứng đột ngột. 63
III.2.2:Trường hợp máy vừa xúc vật liệu vừa di chuyển lên dốc . 65
III.3:Thiết kế hệ thống truyền động thuỷ lực 67
III.3.1:Xác định nhiệm vụ thiết kế và số liệu ban đầu. 67
III.3.2:Xây dựng sơ đồ truyền động thuỷ lực tổng thể 69
III.3.3:Xác định các thông số cơ bản của hệ thống truyền động thuỷ lựcvà tính chọn các cụm máy thuỷ lực chính 71

Chương IV: công nghệ gia công chi tiết pistong xi lanh nâng cần 76
IV.1:Kết cấu pistong. 76
IV.1.1:Sơ đồ. 76
IV.1.2:Chức năng. 76
IV.1.3:Yêu cầu kỹ thuật. 76
IV.2:Phân tích công nghệ và chọn chuẩn gia công. 77
IV.2.1:Phân tích công nghệ. 77
IV.2.2:Chọn chuẩn gia công. 77
IV.2.3:Chọn phôi. 77
IV.2.3:Đồ gá. 77
IV.3:Các nguyên công gia công chi tiết. 78
IV.3.1:Nguyên công 1. 78
IV.3.2:Nguyên công 2. 80
IV.3.3:Nguyên công 3. 82
IV.3.4:Nguyên công 4. 83

Chương V: công tác sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa máy xúc lật 84
V.1:Bảo quản kỹ thuật máy xúc lật 84
V.1.1:Khái niệm chung. 84
V.1.2:Những yêu cầu đối với nơi bảo quản máy. 84
V.1.3:Tổ chức bảo quản máy xúc lật. 85
V.2:Bảo dưỡng và sửa chữa kĩ thuật. 87
V.2.1:Bảo dưỡng kĩ thuật 87
V.2.2:Sửa chữa máy xúc lật. 91
V.3. Các hư hỏng thường gặp trong máy xúc lật và cách khắc phục. 97
Tài liệu tham khảo 104

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: