SÁCH - Giáo trình Máy xây dựng (Lưu Bá Thuận)


- Quyển sách trình bày những vấn đề cốt lõi về phần lý thuyết và các ví dụ tính toán cơ bản đối với các loại máy xây dựng đang được sử dụng phổ biến ngoài thực tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các ngành Công trình và Kinh tế xây dựng thuộc trường Đại học Xây dụng dễ dàng học tập và nắm được những nội dung cơ bản của môn học Máy xây dựng.

- Là tài liệu tham khảo bổ ích không những đối với sinh viên các ngành nói trên của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mà còn đối với các sinh viên các ngành thuộc các trường đại học kỹ thuật khác trong quá trình học tập môn học tập môn học Máy xây dựng hoặc Máy thi công. Đồng thời nó cũng là tài liệu tham khảo hữu hiệu cho các kỹ sư và các cán bộ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực Máy xây dựng nói chung.
- Quyển sách dựa vào cuốn "Máy xây dựng" do nguyên Trưởng bộ môn Máy xây dựng Nguyễn Văn Hùng chủ biên nhưng có nhiều thay đổi về bố cục và tinh giản nội dung cho phù hợp với đề cương mới, đồng thời bổ sung nhiều vấn đề mới mà cuốn "Máy xây dựng" còn chưa đầy đủ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: