SÁCH SCAN – Keo dán hóa học và công nghệ (Nguyễn Văn Khôi)


     Keo dán hóa học và công nghệ cung cấp các thông tin về nghiên cứu tính chất hoá học và công nghệ của keo dán, cụ thể như: Nghiên cứu keo dán trên cơ sở protein, trên plysacarit, cao su, nhựa nhiệt rắn, vinyl polyme, keo dán vô cơ và xi măng.

     Giới thiệu các loại keo dán, keo dán giấy, sợi, nhựa, vải sợi, gỗ, dán kim loại, thuỷ tinh và những ứng dụng khác...

Chương 1. Keo dán trên cơ sở protein
Chương 2. Keo dán trên cơ sở Polysacarit
Chương 3. Keo dán trên cơ sở cao su
Chương 4. Keo dán trên cơ sở nhựa nhiệt rắn
Chương 5. Keo dán trên cơ sở Vinyl Polyme
Chương 6. Keo dán vô cơ và xi măng
Chương 7. Các loại keo dán
Chương 8. Kỹ thuật dán
Chương 9. Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bám dính
Chương 10. Các tinh chất và phương pháp kiểm tra
Chương 11. Keo dán giầy và sợi
Chương 12. Keo dán nhựa
Chương 13. Keo dán vải sợi và cao su
Chương 14. Keo dán gỗ
Chương 15. Dán kim loại
Chương 16. Dán thuỷ tinh
Chương 17. Các ứng dụng khác của keo dán

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: