LUẬN VĂN - Nghiên cứu giao thức trong mạng VoIP v1


Với sự phát triển nhảy vọt của mạng chuyển mạch gói IP hiện nay không chỉ đem lại cho chúng ta những dịch vụ mới đa dạng mà còn là cơ hội cải thiện các dịch vụ viễn thông trước kia với chất lượng tốt hơn và giá thành rẻ hơn. Đã từ lâu, mạng chuyển mạch kênh ghép phân kênh theo thời gian PSTN đã có một vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển của xã hội. Bên cạnh những ưu điểm về chất lượng dịch vụ tốt, vùng dịch vụ rộng lớn trên khắp mọi lãnh thổ,… thì mạng PSTN cũng  bộc lộ nhiều hạn chế như số lượng các dịch vụ hạn chế, sử dụng tài nguyên đường truyền không tối ưu, giá thành cao.

Trên cơ sở đó, mạng VoIP ra đời và ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đặt ra như chất lượng dịch vụ, giá thành, số lượng tích hợp các dịch vụ thoại lẫn phi thoại. Cũng như các công nghệ ra đời trong thời gian gần đây, thì vấn đề Giao thức là đặc biệt quan trọng. Việc nắm chắc Giao thức là chìa khóa thành công của việc triển khai mỗi một công nghệ mới vào thực tế. Chính vì vậy, trong nội dung của bài Khóa luận tốt nghiệp này, em xin được giới thiệu về “Giao thức sử dụng trong mạng VoIP” với nội dung chính như sau:
Chương 1: Tổng quan về mạng VoIP.
Chương 2: Các giao thức truyền tải trong VoIP.
Chương  3: Giao thức báo hiệu VoIP.
Một vấn đề đặc biệt quan trong khi mỗi công nghệ, một giao thức mới được sinh ra là vần đề tương thích với các công nghệ và giao thức trước đó. Đó cũng là một trong nguyên nhân quyết định sự sống còn của mạng VoIP được đề cập tới tại:
Chương  4: Kết nối mạng VoIP và PSTN.
Và phần cuối cùng là:
Chương 5: Khảo sát giao thức cuộc gọi VoIP SIP – PSTN trên thực tế.
Đây là một minh chứng rõ nét về việc triển khai các giao thức VoIP đã nghiên cứu trong toàn bộ nội dung bài Luân văn tốt nghiệp vào bài toán viễn thống thực tế. 

NỘI DUNG:

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VOIP 2
1.1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VOIP 2
1.2. ĐẶC TÍNH CỦA MẠNG VOIP 4
1.2.1. Ưu điểm 4
1.2.2. Nhược điểm 5
1.3. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI VOIP 6
Chương 2. CÁC GIAO THỨC TRUYỀN TẢI TRONG MẠNG VOIP 7
2.1. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG QUAN CỦA MẠNG VOIP 7
2.2. GIAO THỨC IP 8
2.2.1. Giao thức IP phiên bản 4 (IPv4) 9
Như vậy, ta có 6 bit để đánh địa chỉ trạm trong mạng (tức là 26-2=62 máy; vì phải trừ 2 địa chỉ subnet và broastcast của subnet). 12
2.2.2. Giao thức IP phiên bản 6 (IPv6) 12
2.3. GIAO THỨC TCP/IP 13
2.4. GIAO THỨC UDP 19
2.5. GIAO THỨC SCTP 19
2.6. GIAO THỨC RTP 25
2.7. GIAO THỨC RTCP 30
Chương 3. GIAO THỨC BÁO HIỆU VOIP 33
3.1. GIAO THỨC BÁO HIỆU H.323 33
3.1.1. Các thành phần trong mạng 33
3.1.2. Giao thức H.323 37
3.1.3. Thiết lập cuộc gọi VoIP sử dụng giao thức H.323 42
3.2. GIAO THỨC BÁO HIỆU SIP 46
3.2.1. Các thành phần trong mạng SIP 47
3.2.2. Bản tin SIP 49
3.2.3. Mô tả cuộc gọi SIP 53
3.3. SO SÁNH GIỮA GIAO THỨC H.323 VÀ SIP 53
Chương 4. KẾT NỐI GIỮA MẠNG VOIP VÀ PSTN 53
4.1. VẤN ĐỀ KẾT NỐI GIỮA VOIP VÀ PSTN 53
4.2. MẠNG BÁO HIỆU SS7 53
4.2.1. Các thành phần trong mạng báo hiệu SS7 53
4.2.2. Liên kết trong mạng SS7 53
4.2.3. Định tuyến trong mạng SS7 53
4.2.4. Giao thức trong mạng SS7 53
4.2.5. Các bước thiết lập cuộc gọi trong mạng SS7 53
4.3. GIAO THỨC SIGTRAN 53
4.3.1. M2UA/ M2PA 53
4.3.2. M3UA 53
4.3.3. SUA 53
4.3.4. Kết nối mạng VoIP với mạng PSTN 53
Chương 5. KHẢO SÁT GIAO THỨC CUỘC GỌI VOIP SIP – PSTN  TRÊN THỰC TẾ 53
5.1. GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC MẠNG VOIP ĐƯỢC NGHIÊN CỨU 53
5.2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH WIRESHARK 53
5.3. KHẢO SÁT CUỘC GỌI VOIP SIP – PSTN TRÊN THỰC TẾ 53

LINK DOWNLOAD (ĐỀ TÀI 1)

LINK DOWNLOAD (ĐỀ TÀI 2)
M_tả

No comments: