ĐỒ ÁN - Thiết kế máy tách hạt bắp cả vỏ (Thuyết minh + Bản vẽ)


Nước ta là nước nông nghiệp là chủ yếu, do vậy các sản phẩm từ nông nghiệp rất dòi dào. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển nông thôn hiện nay, vấn đề thời sự nổi bậc là chương trình khuyến nông về chăn nuôi và trồng trọt. Đặc biệt là chương trình khuyến nông nhằm tăng sản lượng cây lương thực nói chung và cây bắp nói riêng được nhà nước hết sức chú trọng.
     
Bắp là cây lương thực ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ cây bắp tăng lên rất nhanh, hiện nay bắp là cây nông nghiệp cho sản lượng hàng năm lớn hơn bất kỳ cây lương thực nào khác. Hạt bắp được sử dụng nhiều trong nghành chế biến lương thực và thực phẩm, một phần không nhỏ hạt bắp được  xay, nghiền làm thức ăn chăn nuôi.Ngoài ra hạt bắp còn được sử dụng để hóa thành chất dẽo hay vải sợi, một lượng bắp nhất định được thủy phân hay được xử lí bằng emzim để sản xuất xirô một tác nhân làm ngọt và đôi khi bắp còn được chưng cất thành rượu. Bên cạnh đó Etanol từ ngô với hàm lượng < 10% như là phụ gia của xăng  làm nhiên liệu cho một số động cơ với mục đích gia tăng chỉ số octan nhằm giảm ô nhiễm môi  trường và giảm mức tiêu thụ xăng (được gọi là  nhiên liệu sinh học). Với tầm quan trọng của việc sản xuất bắp như vậy nên diện tích trồng bắp ngày càng tăng nên lao động thủ công không thể đáp ứng cho quá trình thu hoạch, tách hạt và phân loại. Trong công tác thu hoạch các loại máy móc tiên tiến đã được đưa vào sử dụng, nhờ đó sản phẩm làm ra có chất lượng tốt hơn, lượng nhân công lao động giảm, dẫn tới giá thành giảm, tăng tính cạnh tranh của hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập.


Do những yêu cầu cần thiết của xã hội hiện nay là giảm lao động về sức người, tăng năng suất lao động, do vậy công việc thiết kế các trang thiết bị máy móc, cộng nghệ giúp cho quá trình sản xuất, thu hoạch cũng như chế biến đạt hiệu quả cao là vấn đề thật sự cần thiết và cấp bách. Vì vậy công tác nghiên cứu, thiết kế đặt ra cho mỗi sinh viên cơ khí  ngày càng thiết thực.

Trên cơ sở nhu cầu máy móc và trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tăng năng suất của cây bắp nên chúng em xin nghiên cứu và làm đề tài: ”Thiết kế máy tách hạt bắp cả vỏ “ để làm đồ án tốt nghiệp. Qua đây chúng em mong muốn vận dụng những kiến thức mà mình đã được thầy cô trang bị để đi sâu vào nghiên cứu thực tế một vấn đề mà xã hội đang cần đến và qua đây chúng em sẽ được học hỏi, nghiên cứu thêm những vấn đề mà mình còn chưa biết. Tuy nhiên trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, do kiến thức còn nhiều hạn chế nên đồ án của chúng em không tránh khỏi những sai xót, em kính mong thầy cô và các bạn đóng gớp ý kiến để đồ án của chúng em ngày càng được hoàn thiện tốt hơn cũng như có ích cho xã hội hơn.


NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU 9
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 10
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NHU CẦU XÃ HỘI ĐỐI VỚI  MÁY TÁCH
                   HẠT BẮP 11
 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH THU HOẠCH VÀ TÁCH
                    HẠT BẮP 11
  1. Quá trình thu hoạch 11
      2. Quá trình tách hạt     11
  2.1. Quá trình tách hạt bắp bằng thủ công 11              
  1.3. Quá trình tách hạt bắp bằng máy 12
 CHƯƠNG II:  GIỚI THIỆU VỀ BẮP TRƯỚC VÀ SAU KHI TÁCH,
                        CÁC YÊU CẦU CỦA MÁY TÁCH HẠT BẮP 13
1. Các tính chất của trái bắp 13
        1.1. Độ ẩm của quả bắp 13
          1.2. Cơ tính của quả bắp 13
          1.3. Thành phần cấu tạo của cây bắp 13
          1.4. Thành phần cấu tạo của quả bắp 13
          1.5. Tỉ lệ các thành phần của quả bắp 14
          1.6. Tính chất cơ lý hạt bắp 14
          1.7. Thành phần hóa học trong từng thành phần của trái bắp 14
          1.8. Hàm lượng dinh dưỡng của trái bắp 15
          1.9. Hàm lượng nguyên tố vi lượng của quả bắp 15
          1.10. Một số thông số khác 15
    2. Quá trình sản xuất bắp 16
          2.1. Quá trình tách hạt 17
2.2. Quá trình Phân loại 17
    2.3. Quá trình Phơi khô 17
        2.4. Quá trình Nghiền thô 17
          2.5. Đóng bao thành phẩm 17
  3. Bắp trước và  sau khi tách 17
          3.1. Bắp trước khi tách 17
          3.2. Bắp sau khi tách 18
4. Một số hình ảnh về hạt bắp và quả bắp 18
PHẦN 2: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH TẾ KỸ
                THUẬT 20
  CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG PHÁPTÁCH HẠT HIỆN NAY VÀ
                        CHỌN  NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CHO MÁY 20
1. Các phương pháp tách hạt bắp hiện nay 20
2. Chọn nguyên lý làm việc cho máy 24
PHẦN 3: THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MÁY 25
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ CHỌN SƠ ĐỒ ĐỘNG CHO MÁY 25
1. Phân tích máy 25
2. Chọn sơ đồ động cho máy 25
PHẦN 4: TÍNH TOÁN KỸ THUẬT 26
  CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN CHỌN CÁC THÔNG SỐ CHỦ YẾU CỦA
                       MÁY TÁCH 26
1. Xác định các thông số bộ phận phễu nạp 26
2. Xác định các thông số hình học của bộ phận trống tách 27
3. Xác định công suất của bộ phận trống tách 28
    4. Xác định công suất của bộ phân quạt thổi làm sạch 28
5. Xác định các thông số chính của sàn lắc 29
            5.1. Tính toán cơ cấu làm sàn lắc 30
            5.2. Công suất tiêu thụ của sàn 31
6. Xác định công suất động cơ và chọn động cơ 32
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC. 35
1. Tính bền  cho trục gắng đĩa lệch tâm 35
2. Tính bền cho trục cánh quạt 38
3. Tính bền cho trục trống tách 40
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN ĐAI 43
1. Thiết kế bộ truyền đai trống tách 43
2. Thiết kế bộ truyền đai sàn lắc 46
3. Thiết kế bộ truyền đai quạt thổi 49
CHƯƠNG IV: TÍNH CHỌN TRỤC,THEN VÀ THIẾT KẾ CÁC GỐI
                        ĐỠ TRỤC 53
      1. Tính chọn trục 53
            1.1. Chọn vật liệu 53
            1.2. Tính sức bền trục 53
      2. Tính chọn then 53
    2.1. Chọn then cho bánh đai nối với trục động cơ 54
    2.2. Chọn then cho bánh đai nối với quạt 54
  2.3. Chọn then cho trục cánh quạt 55
    2.4. Chọn then cho đầu trục lệch tâm truyền động sàn lắc 55
    2.5. Chọn then cho bánh đai nối với trục sàn lắc 55
      3. Thiết kế gối đỡ trục 55
            3.1. Thiết kế gối đỡ trục trống tách 55
            3.2. Thiết kế gối đỡ trục cánh quạt 57
            3.3. Thiết kế gối đỡ trục lệch tâm 58
PHẦN 5: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG MÁY TÁCH
                HẠT BẮP 60
CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ AN TOÀN VÀ  SỬ DỤNG MÁY 60
1. Vấn đề an toàn 60
2. Các biện pháp an toàn vật lý 61
3. Biện pháp an toàn y học 63


4. Hướng dẫn sử dụng máy 63
PHẦN 6: KẾT LUẬN VỀ ĐỒ ÁN 64
PHẦN 7: LẬP QTCN GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH 65
1. QTCN gia công: Thân gối đỡ trục trống tách hai nửa 65
2. QTCN gia công: Nắp gối đỡ trục trống tách hai nửa 65
3. QTCN gia công: Gối đỡ trục cánh quạt 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO   67

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: