ĐỒ ÁN - Thiết kế tính toán máy bóc vỏ ngô (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong nhiều thế kỉ qua, từ lạc hậu cho đếnhiện đại hoạt động sản xuất là một công việc không thể thiếu trong lĩnh vực đời sống của con người. Vì thế máy móc là nguồnlao động hiệu quả nhất để thay thế người lao động và máy móc giữ một vai trò  quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất nhằm giảm nhẹ sức lao động, tăng năng suất lao động và an toàn lao động ……
Ở nước ta cây ngô làcây lương thực đứng thứ hai sau cây lúa. Các lĩnh vực sản xuất ngô hiện nay có nhu cầu ngày một tăng về máy móc,do đó phải có một giải pháp phù hợp để sản xuất ngô được hiệu quả hơn ở khâu tách hạt ngô ra khỏi lõi…Nhu cầu đó cần được đáp ứng với những máy móc tách ngô gọn nhẹ,dễ sử dụng và đáp ứng được tính bền, tính kinh tế phù hợp với không gian làm việc và điều kiện làm việc cho phép ở từng đại phương.

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp về tính toán và thiết kế máy tách hạt ngô em đã được học hỏi kiến thức thực tế  và cũng cố nhiều kiến thức mà quý thầy,cô đã truyền đạt cho em.

NỘI DUNG:

PHẦN NỘI DUNG:
Chương I: CƠ SỠ LÝ THUYẾT………………………………………… 8
I. Sơ lược về cây ngô ……………………………..…………….………  8
II. Đặc tính……………………………………………………………….9
1.  Đặc điểm thực vật học…………………………………………… 9
2. Yêu cầu về các điều kiện sống ....................................................   9
3. Chất dinh dưỡng ...........................................................................   10
III. Giống ngô. .......................................................................................   10
1.  Đặc điểm củagiống ngô. ............................................................   10
2.  Các giống ngô. ............................................................................   10
IV.  Bệnh và sâu hại trên ngô. ..............................................................   11
V. Thu hoạch và bảo quản....................................................................   11
1.   Thu hoạch. ..................................................................................   11
2.   Bảo quản. ...................................................................................   11
VI. Các chủng loại sản phẩm của ngô. ................................................   12
VII. Kết luận về cơ sỡ lý thuyết. ..........................................................   12
Chương II:   KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỦNG LOẠI MÁY ĐANG SỬ DỤNG
........................................................................................................... 13
I.  Khảo sát  ...........................................................................................   13
1.  Khái quát chung về máy thu hoạch ngô. ....................................   13
2.  Giới thiệu một số máy công cụ, máy thu hoạch ngô đang sử dụng ở
nước ta. ....................................................................................................   17
II.Phân tích ưu nhược điểm của những loại máy nêu trên. .................   25
1.  Chất lượng làm việc khi tẽ hạt ngô, ưu điểm và nhược điểm của máy
tẽ ngô quay tay. .......................................................................................   25
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP        GVHD: Ths. TRẦN QUỐC KHÁNH
SVTH: VÕ NGỌC GOL        Trang 6
2.  Chất lượng làm việc khi tẽ hạt ngô, ưu điểm và nhược điểm của máy
tẽ ngô TN –4...........................................................................................   26
3.  Chất lượng làm việc khi tẽ hạt ngô, ưu điểm và nhược điểm của máy
tẽ ngô BBTH –1,5 ........................................................................................   26
4.  Chất lượng làm việc khi tẽ hạt ngô, ưu điểm và nhược điểm của máy
tẽ ngô BBTH –1,5 ........................................................................................   27
5.  Chất lượng làm việc khi tẽ hạt ngô, ưu điểm và nhược điểm của máy
liên hợp thu hoạch bắp ngô BTN –02 ..........................................................   27
III. Chọn phương án thiết kế ................................................................   27
Chương III:   TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY BÓC BẸ VÀ TẼ HẠT
NGÔ TƯƠNG TỰ NHƯ MÁY BBTH –1,5...............................................   28
I. Tính toán quá trình tách, phânloại và làm sạchhạt. .......................   28
* Quá trình làm việc của bộ phận đập. ..............................................   28
1. Vận tốc trống đập.  .....................................................................   28
2. Lực đập.......................................................................................   30
3. Công suất cần thiết và phương trình cơ bản của trống đập. .......   31
4. Thông số của bộ phận đập. ........................................................   34
*  Quá tình làm việc của sàng . ...........................................................   35
1. Tính chất cơ lý của hạt trong lúc làm việc. ................................   35
2. Chế độ động học đối với sàng phẳng. ........................................   35
* Quá trình làm việc của quạt. ...........................................................   39
1. Sự làm việc của luồng không khí. ..............................................   39
2. Tính toán thông số quạt. .............................................................   39
II. Chọn công suất động cơ. .................................................................   41
1.  Công suất cần thiết trên quạt. ....................................................   41
2.  Công suất cần thiết trên trống tẽ. ...............................................   41
3.  Công suất cần thiết trên sàng, ....................................................   41
4.  Chộn động cơ..............................................................................   42
III. Phân phối tỉ số truyền và hệ thống truyền động. ...........................   42
1.  Phân phối tỉ số truyền.................................................................   43
2. Hệ thống truyền động đai thang. ................................................   44
IV. Tính toán thiết kế trục, then và khung sườn. .................................   50
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP        GVHD: Ths. TRẦN QUỐC KHÁNH
SVTH: VÕ NGỌC GOL        Trang 7
1. Tính toán thiết kế trục. ................................................................   50
2. Tính toán thiết kế then cho trục III.............................................   61
3. Tính toán thiết kế khung sườn ....................................................   64
Chương IV. QUY TRÌNH GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT CHÍNH ........   71
I. Quy trình gia công trục của quạt trục I .............................................   72
1. Nguyên công tiện trơn. ...............................................................   72
2. Nguyên công tiện răng. ..............................................................   72
II. Quy trìnhgia công trục của trống tẽ (trống đập) trục II ..................   72
1. Nguyên công tiện trơn. ...............................................................   72
2. Nguyên công tiện răng. ..............................................................   73
III. Quy trình gia công trụccủa cam kệch tâm trục III .........................   73
1. Nguyên công tiện trơn. ...............................................................   73
2. Nguyên công khoanrãnh then lắp bánh đai. ..............................   73
3. Nguyên công hàn trục để đạt biên độ dao động 40mm .............   73
IV. Quy trình gia công trống tẽ (trống đập). ........................................   73
1. Nguyên công toạ thành chi tiết vòng. ........................................   74
2. Nguyên công lắp thanh răng của trống tẽ vào thanh trống. .......   75
3. Nguyên công lắp vòng tròn của trống tẽ vào trục trống tẽ. .......   75
4. Nguyên công lắp tấm đẩy lõi ngô ra khỏi máy. .........................   75
Chương V.   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................   76
I. Kết luận. ..........................................................................................   76
II. Kiến nghị.........................................................................................   76
Tài kiệu tham khảo. ................................................................................   77

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: