LUẬN VĂN - NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ADABOOST


Nhận dạng hay nhận biết một đối tượng là một khả năng tự nhiên của con người cũng như các loài vật, theo một cách bản năng nhất mọi loài vật qua cảm nhận từ các cơ quan cảm giác như: mắt, mũi, miệng, tay,… bằng hành động nhìn, nghe, ngửi,… có thể dễ dàng cảm nhận ngay được đối tượng đang tiếp xúc với mình là cái gì, quen hay lạ. Chính vì vậy, có thể nói rằng cơ thể mỗi một loài vật chính là một hệ thống nhận dạng tối ưu nhất.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ và nhất là khoa học về robot thì càng ngày mong ước tạo ra một hệ thống nhận dạng máy học có khả năng tương tự và trội hơn hệ thống nhận dạng sinh học là một khát khao cháy bỏng của các nhà khoa học.
Chính vì vậy từ những năm 70 đến nay các nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu phát triển bài toán nhận dạng đối tượng, từ nhận dạng ký tự sơ khai cho đến hệ thống nhận dạng cho các robot thông minh hiện nay khoa học đã tiến những bước dài. Ứng dụng của bài toán này trong cuộc sống, khoa học kỹ thuật càng ngày càng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, dù đã có nhiều thành công nhưng chỉ giới hạn do đây là bài toán có rất nhiều vấn đề hóc búa và đòi hỏi tri thức tổng hợp của nhiều lĩnh vực.
Một hệ thống nhận dạng đối tượng là hệ thống nhận vào một ảnh hoặc một đoạn video (một chuỗi các ảnh). Qua xử lý tính toán hệ thống xác định được vị trí đối tượng trong ảnh (nếu có) và xác định là đối tượng nào trong số những đối tượng hệ thống đã được biết (qua quá trình học) hay là đối tượng mới. Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống nhận dạng đối tượng là độ chính xác cao vì vậy hệ thống đòi hỏi phải có các đặc trưng tốt. Hệ thống phải biết chọn đặc trưng như thế nào để có thể biểu diễn tốt được thông tin đối tượng cần nhận dạng. Đồng thời, đặc trưng phải được tính toán nhanh để không làm chậm công việc nhận dạng. Thêm vào đó, hệ thống phải có phương pháp học hiệu quả, có khả năng nhận dạng tốt các mẫu mới chứ không chỉ làm tốt trên các mẫu đã học.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: