Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh newcastle và tình hình sử dụng vacxin phòng bệnh ở gà nuôi tập trung tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1. Lịch sử và tình hình nghiên cứu bệnh Newcastle 3
1.1. Lịch sử bệnh 3
1.2. Tình hình nghiên cứu bệnh Newcastle trên thế giới và trong nước. 4
1.2.1. Trên thế giới 4
1.2.2. Trong nước 7
2.1. Virus Newcastle và bệnh do chúng gây ra 10
2.1.1. Virus Newcastle 10
2.2. Bệnh Newcastle 15
2.2.1. Loài vật mắc bệnh 15
2.2.2. Đường truyền lây của virus 15
2.2.3. Cơ chế sinh bệnh 17
2.2.4. Các thể bệnh Newcastle 17
2.2.5. Bài xuất virus 18
2.2.6. Triệu chứng 18
2.2.7. Bệnh tích 20
2.2.8. Chẩn đoán 21
2.2.9. Miễn dịch đối với bệnh Newcastle 22
2.2.10. Phòng bệnh 25

CHƯƠNG 2 NỘI DUNG – VẬT LIỆU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU 29
2. Nội dung 29
2.1. Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh Newcastle 29
2.1.1. Tỷ lệ chết ở các giống gà nuôi trên địa bàn nghiên cứu 29
2.1.2. Tỷ lệ chết ở gà các lứa tuổi 29
2.1.3. Các tháng xảy ra bệnh 29
2.1.4. Một số bệnh tích đặc trưng của bệnh Newcastle 29
2.1.5. Xác định sự có mặt của virus trong bệnh phẩm (óc gà) nghi mắc
bệnh Newcastle 29
2.2. Tình hình sử dụng vacxin phòng bệnh Newcastle 29
2.2.1. Lịch sử dụng vacxin cho các đàn gà thịt, gà trứng 29
2.2.2. Kiểm tra hiệu giá kháng thể Newcastle trong huyết của gà ở các đàn
gà xảy ra bệnh 29
2.3. Nguyên liệu 29
2.4. Phương pháp nghiên cứu 30
2.4.1. Lập phiếu điều tra để chủ động thu thập thông tin liên quan 30
2.4.2. Phương pháp xác định sự có mặt của virus Newcastle trong nước
trứng sau khi gây nhiễm huyễn dịch não gà nghi bệnh 30
2.5. Phương pháp kiểm tra hiệu giá kháng thể Newcastle trong huyết
thanh của gà ở đàn xảy ra bệnh 33
2.6. Phương pháp xử lý số liệu 35
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36
3.1. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh Newcastle 36
3.1.1. Tỷ lệ chết do bệnh Newcastle ở các giống gà nuôi tại huyện
Đồng Hỷ, Thái Nguyên 36
3.1.2. Tỷ lệ chết do bệnh Newcastle ở gà các lứa tuổi 38
3.1.3. Phân bố ổ dịch Newcastle ở các đàn gà trong các tháng nghiên cứu
tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 42
3.1.4. Kết quả mổ khám kiểm tra bệnh tích ở gà trong đàn đang xảy ra
bệnh Newcastle 45
3.1.5. Kết quả gây nhiễm phôi gà bằng huyễn dịch não của gà trong đàn
đang xảy ra bệnh Newcastle 48
3.2. Tình hình sử dụng vacxin phòng bệnh Newcastle cho những đàn gà
nuôi tập trung tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 51
3.2.1. Đối với các đàn gà thịt 52
3.2.2. Đối với các đàn gà trứng thương phẩm 54
3.2.3. Kiểm tra hiệu giá kháng thể Newcastle trong huyết thanh của gà ở
các đàn xảy ra bệnh 59

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Ngọc Khen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: