SÁCH - Cơ sở máy CNC (Tạ Duy Liêm & Các TG)


Từ các bài giảng lý thuyết mang tính tiêps cận đến các bài tập thực hành, cuốn sách dành sự chú ý đặc biệt đến các dữ liệu công nghệ và xử lý hình học nhằm giúp bạn đọc hiểu được thấu đáo những thông số quan trọng trong quá trình lâp trình, ví dụ như việc xác đinh các tọa độ trên biên dạng gia công, xác định điểm không và điểm chuẩn tham chiếu, đo đường dịch chuyển theo các phương chạy dao....


NỘI DUNG:

Chương 1. Lịch sử ra đời và phát triển của máy công cụ CNC

Chương 2. Hệ thống cấu trúc máy công cụ CNC

Chương 3. Hệ tọa độ và nguyên tắc điều khiển số

Chương 4. Nguồn động lực máy công cụ CNC

Chương 5. Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC

Chương 6. Khái quát lập trình máy công cụ CNC

Chương 7. Hệ thống khí nén phụ trợ máy công cụ CNC

Chương 8. Tổ chức gia công NC

Đáp án câu hỏi ôn tập

LINK DOWNLOAD - SÁCH SCAN - Máy công cụ CNC - Tạ Duy Liêm

LINK DOWNLOAD - SÁCH - Cơ sở máy CNC - Tạ Duy Liêm & Các TG (UPDATING...)
M_tả

No comments: