Tìm hiểu hệ thống trang thiết bị phòng và chữa cháy công tác kiểm tra bão dưỡng và huấn luyện


Loại bình bọt di dộng lắp được vào đường ống chữa cháy chính bằng rồng chữa cháy. Khi hỏa hoạn quá lớn không dập tắt bằng bình cứu hỏa di động được, hệ thống có dung lượng lớn hơn phải sẵn sàng. Loại bình bọt di động này được di chuyển bằng bánh xe khi xảy ra hỏa hoạn, sử dụng rồng chữa cháy nối vào đường ống chữa chính để dập cháy.Có hai loại là bình 45 lít và 135 lít

M_tả

No comments: