Ứng dụng nâng cao chất lượng học tập môn tin học 11 thông qua việc soan giảng giáo án tiết dạy tích hợp liên môn


Ứng dụng công nghệ thông tin soạn giảng giáo án tiết dạy tích hợp liên môn trong dạy học ngày càng trở nên phổ biến trong các tiết dạy, nó giúp cho tiết dạy sinh động, hấp dẫn, thu hút học sinh chú ý học và nghe giảng hơn trong các tiết học, từ đó ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học trong sự nghiệp giáo dục.
Dạy học Tin học tích hợp với môn toán, đảm bảo tính trực quan là nguyên tắc hàng đầu có ý nghĩa quan trọng, vừa giúp các em học, hiểu bài theo hệ thống tư duy ngắn gọn, xúc tích nhưng quan trọng là khắc sâu được kiến thức cơ bản liên kết được giữa môn toán và môn tin học. Vì vậy soạn giảng giáo án tích hợp liên môn rất hữu ích, việc sử dụng giáo án tích hợp trên máy chiếu Power Point, lồng ghép hình ảnh, trò chơi ô chữ, chạy chương trình ví dụ bài tập Pascal trực tiếp, bản đồ tư duy điện tử phần củng cố sẽ làm nâng cao hiệu quả trong tiết học. Mặc dù tiết dạy tích hợp liên môn Toán - Tin tương đối còn mới với môn tin học của trường THPT Chu Văn An - Krông Pa - Gia Lai, nhưng học sinh khi học tiết học tích hợp liên môn đã nắm chắc nội dung kiến thức của bài học và nhất là các em đã nắm được ý chính của bài liên môn giữa toán và tin. Phương pháp này là phương tiện giúp học sinh vừa khắc sâu kiến thức, vừa nhớ lâu những hình ảnh, kết quả của chương trình ví dụ Pascal liên quan đến bài mà học sinh thu nhận được.

Thay vì đọc những câu hỏi để học sinh trả lời, bản đồ tư duy tự vẽ trên bảng đen cùng một vài hình ảnh có trong sách giáo khoa và coi đó là nguồn cung cấp thông tin giúp học sinh nắm rõ nội dung chính trong mỗi bài học thì giải pháp của tôi là sử dụng tiết dạy tích hợp liên môn giữa Toán và Tin lồng ghép hình ảnh, chương trình Pascal trong bài và trò chơi giải ô chữ, cộng thêm phần bản đồ tư duy điện tử phần củng cố, giúp các em khắc sâu được kiến thức cơ bản liên kết được giữa môn.
Nghiên cứu được tiến hành hai nhóm tương đương:  Trường THPT Chu Văn An. Lớp 11a1 là lớp thực nghiệm, lớp 11a2,11a3,11a4 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện dạy tiết học tích hợp liên môn.. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh. Lớp thực nghiệm đã đạt kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7.8; điểm bài kiểm tra của lớp đối chứng là 6,3. kết quả kiểm chứng T- test cho thấy P< 0,06, có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng, việc soạn giảng tiết học tích hợp liên môn nâng cao chất lượng học tập của các em học sinh ở trường THPT Chu Văn An

NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC BẢNG i
1. TÓM TẮT 1
2. GIỚI THIỆU 2
2.1 Hiện trạng 2
2.2 Giải pháp thay thế 3
2.3 Vấn đề nghiên cứu 4
2.4 Giả thuyết nghiên cứu 4
3. PHƯƠNG PHÁP 4
3.1 Khách thể nghiên cứu 4
3.2 Thiết kế 4
3.3 Quy trình nghiên cứu 5
3.4. Đo lường 6
4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 6
4.1 Phân tích dữ liệu 6
4.2 Bàn luận kết quả 8
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 8
5.1 Kết luận 8
5.2 Khuyến nghị 9
TÀI LIỆU THAM KHẢO 10
PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM  SƯ PHẠM 11
PHỤ LỤC 2: ĐỀ KHẢO SÁT PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG (SAU TÁC ĐỘNG) 30
PHỤ LỤC 3: ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG ( SAU TÁC ĐỘNG) 34
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT 35

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Kim Hạnh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: