Báo cáo thực tập công nghệ sinh học dược


–  Chọn lọc giống vi sinh vật là phương pháp phân lập và phát hiện chủng vi sinh vật có đặc tính mong muốn từ các mẫu vi sinh vật hỗn hợp, sau đó cải tạo chủng và nuôi cấy bảo quản chúng trong môi trường thích hợp.

Công việc này bao gồm các bước: phân lập từ tự nhiên, gây đột biến, phát hiện dòng vi sinh vật có đặc tính mong muốn, bảo quản giống.
– Để phát hiện dòng vi sinh vật có đặc tính mong muốn, có thể dựa vào:
  Chất chuyển hoá tạo ra: tạo kháng sinh, tiết sắc tố, …
  Enzyme ngoại bào tác động lên cơ chất trong môi trường:  amylase  –  tinh bột, protease – gelatin, …
  Sự thay đổi đặc tính sinh trưởng của vi sinh vật.
  Sự thay đổi hình thái của vi sinh vật

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: