CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG


Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả làm việc của người lao động trong doanh nghiệp Nhật Bản” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, các số liệu trong luận văn được thu thập trong thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, được xử lý trung thực, khách quan, đáng tin cậy.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cam đoan trên.


NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.4 Phương pháp nghiên cứu 3
1.5 Kết cấu của đề tài 4
Tóm tắt chương 1 4
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Sơ lược một số nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp 5
2.1.1 Khái niệm văn hóa 5
2.1.2 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 6
2.2 Khái niệm kết quả làm việc người lao động 8
2.3 Mối quan hệ của văn hóa doanh nghiệp đến kết quả làm việc 8
2.3.1 Mô hình Wallach (1983) 8
2.3.2 Mô hình Denison (1990) 9
2.3.3 Mô hình Ginevicious – Vaitkunaite (2006) 11
2.4 Các nghiên cứu có liên quan 14
2.4.1 Nghiên cứu của Dung & Trang (2007) 14
2.4.2 Nghiên cứu của Ul Mujeeb Ebtesham (2011) 14
2.4.3 Nghiên cứu của Bullent & Adnan (2009) 15
2.5 Mô hình nghiên cứu đề xuất 15
2.6 Mô hình nghiên cứu đã hiệu chỉnh 23
2.6.1 Thiết lập giả thuyết nghiên cứu 23
Tóm tắt chương 2 24
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Thiết kế nghiên cứu 25
3.1.1 Nghiên cứu sơ bộ 26
3.1.2 Nghiên cứu chính thức 26
3.2 Xây dựng thang đo 27
3.3 Kiểm định thang đo 33
3.4 Xử lý số liệu 33
3.5 Phương trình hồi quy tuyến tính dự kiến 34
Tóm tắt chương 3 35
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 36
4.2 Đánh giá độ tin cậy Cronbach Alpha 38
4.2.1 Thang đo các yếu tố văn hóa doanh nghiệp 38
4.2.2 Thang đo kết quả làm việc của người lao động 41
4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 42
4.3.1 Phân tích EFA của thang đo VHDN 42
4.3.2 Phân tích EFA của thang đo KQLV 45
4.4 Phân tích hồi quy 46
4.4.1 Phân tích tương quan 46
4.4.2 Phân tích hồi quy 47
4.4.3 Kiểm định sự phù hợp của mô hình 48
4.4.3a Kiểm định sự phù hợp của giả định 48
4.4.3b Đánh giá mô hình hồi quy tuyến tính bội 52
4.4.4 Kiểm định giả thuyết 54
4.5 Thảo luận nghiên cứu 54
4.5.1 Lương thưởng và động viên 54
4.5.2 Sự hợp tác 55
4.6.3 Hệ thống quản lý 56
4.6.4 Sự giao tiếp 57
4.6.5 Sự học hỏi 57
Tóm tắt chương 4 58
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận 59
5.2 Kiến nghị 60
5.2.1 Lương thưởng và động viên 60
5.2.2 Sự hợp tác 62
5.2.3 Hệ thống quản lý 63
5.2.4 Sự giao tiếp 64
5.2.5 Sự học hỏi 64
5.3 Hạn chế của đề tài 65
5.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo 65
Tóm tắt chương 5 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lộc Dũng) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: